Jun 05 2017

Mainau

ostrov květin a motýlů

Bodamské jezero je na pomezí třech států a kolem něj se najde spousta zajímavých věcí.

Abych si trochu oddechl od předchozích dvou túr, většinu kilometrů cesty za mě tento den odvedly lodě. Kolega z (teď už bývalé) práce se nabídl, že mi tu udělá průvodce, protože tu na německé straně jezera nějakou chvíli bydlel a tak to tu kolem zná jak své boty. V 9:40 ráno jsme nasedli na loď v Lindau a protože bylo hezky a do večera daleko, plavba lodí Austria až do cílové destinace trvala něco přes dvě a půl hodiny s výborným výhledem a mnoha mezizastávkami v různých příbřežních městech.

Ostrov Mainau

Ostrov Mainau je přezdívaný ostrovem květů. Je v soukromém vlastnictví Nadace Lennarta Bernadotte a tato nadace se zde stará o to, aby ostrov po většinu roku kvetl — na jaře je plný tulipánů, v létě plný růží a kromě toho je zde spousta exotických stromů.

Motýlí palác

Následoval oběd, kdy jsem nemohl vynechat Schnitzel s bramborovým salátem a Weissbier, a poté nedílná součást ostrova — motýlí palác. Zde je v uzavřeném prostoru chováno nepřeberné množství motýlů, kteří tu žijí z ovocného nektaru a vesele poletují kolem.